Geplaatst op

Bijzonder groot schilderij Belgische Prins Boudewijn verrijzenis 160 x 188 cm


Bijzonder doek met de beeltenis van de verrijzenis van Prins Boudewijn van België / Le Prince Baudouin 23 januari 1891

Onderaan de tekst:
Dans un rêve, j’ai vu la tombe du prince Baudouin entourée d’Anges qui l’a découverte d’autres Anges volant avec le prince Baudouin. En même temps, j’ai vu la famille royale. Les vestiges viennent visiter. Du prince; dit un ange se tournant vers d’illustres visiteurs du roi; père vous serez en retard, le prince est aux anges! Le comte de Flandre avait vu ces paroles. Dans la tombe pour voir l’absence de son fils

In een droom zag ik het graf van prins Boudewijn omringd door engelen die het ontdekten van andere engelen die met prins Boudewijn vlogen. Tegelijkertijd zag ik de koninklijke familie. De overblijfselen komen op bezoek. Van de prins; zei een engel, die zich tot illustere bezoekers van de koning wendde; vader je komt te laat, de prins is in de hemel! De graaf van Vlaanderen had deze woorden gezien. In het graf om de afwezigheid van haar zoon te zien

Wikipedia:

Begin 1891 wordt Boudewijns zuster Henriëtte zwaar ziek, een longontsteking. Boudewijn, die griep heeft, bleef bij haar in de koude gangen bidden voor haar spoedig herstel. Op 23 januari overleed Boudewijn aan een longoedeem.

De plotse dood zorgt voor wantrouwen; in de pers verschenen verhalen die naar het Mayerlingdrama verwezen.[2] In 1889 te Mayerling pleegde Leopolds II schoonzoon, man van zijn dochter Stefanie van België, de Oostenrijkse kroonprins Rudolf samen met zijn jeugdige maîtresse zelfmoord. Een publiek geheim is dat hij op 22 januari een nierbloeding opliep, een gevolg van een verwonding in een duel met de echtgenoot van zijn maîtresse in het kasteelpark van het kasteel van Bovelingen.

Boudewijn werd op 29 januari bijgezet in de Crypte van Laken.

De portretten zijn bijzonder raak geschilderd, de engelen weer heel naief, een intrigerend doek wat zeker heeft geleden maar daardoor ook wel een heel bijzondere uitstraling heeft gekregen.
Een geweldig doek voor bijvoorbeeld een café of restaurant in België.

* VERKOCHT / SOLD *